Trauma verwerking

Trauma

Trauma komt uit het Grieks en betekent ‘wonde, letsel’. In dit geval spreken we over psychisch letsel. Volgens studies zijn die letsels vaak de oorzaak van psychische en lichamelijke problemen. Je kan het letsel al heel vroeg in je kinderjaren hebben opgelopen terwijl je je daar nu helemaal niet van bewust bent. Wanneer we op bepaalde momenten in ons leven in stress-situaties hebben gezeten, dat kan angst zijn, ongeliefd voelen, niet goed genoeg zijn,.. geeft dat een verankering van onze emoties. We spreken soms van ‘een gevoelig punt’. Belangrijk is dat we bij traumaverwerking de emoties van dat gevoelige punt gaan verwerken zodat ze niet als actieve radars in ons hoofd aanwezig blijven. We sluiten ons makkelijk af of bouwen een muurtje om ons heen om niet ‘gekwetst’ te worden. We gaan dan leven vanuit ons trauma ( gekwetste deel van de psyche) en zien onvoldoende realiteit om er op een goede manier mee om te gaan.

Ook traumamomenten die je net hebt beleefd geven dezelfde emotionele letsels die moeten herkend en verwerkt worden. Anders blijven ze steeds weer opduiken wanneer er zich een gelijkaardige situatie of herkenning van stessmoment voordoet.

Via trauma opstellingen kom je dichter bij je emotie wat er voor zorgt dat de emotie ook verwerkt kan worden.