Boosheid en verdriet

Welke invloed hebben ze op onze emoties?

Boosheid en verdriet

Boosheid en verdriet zijn allebei negatieve emoties en hebben een duidelijke band met elkaar.

Verdriet => passieve boosheid => onmacht

Boosheid => actief verdriet. => krachtig

Wanneer we spreken van mannelijke en vrouwelijke kenmerken staat boosheid voor mannelijk en verdriet voor vrouwelijk.

Wanneer iemand boosheid uit, komt dat vanuit een verdriet. Verdriet is een gemis. Gemis kan vele vormen aannemen. Dat kan gaan over een gemis ten opzichte van een persoon maar het kan ook gaan over een gemis van waarde. In die waarde begrijpen we onbegrip, oneerlijkheid, onmacht, geen erkenning, …Verdriet heeft minder kracht en is daardoor passiever. Verdriet komt makkelijker voor omdat wij als mens sneller voor het passieve kiezen.

Probeer eens boos te zijn als je je triestig voelt. Dat is moeilijk. Wanneer je je boosheid kan activeren zal je verdriet makkelijker verdwijnen. Andersom is het moeilijk voor een boos iemand om verdriet te voelen. Als je verdriet durft voelen verdwijnt je boosheid.

Uiteraard kan je op het ene moment boosheid ervaren en nadien verdriet. Het kan werken na elkaar maar niet op hetzelfde moment.

Is het dan de bedoeling dat we boos zijn? Natuurlijk niet. Boosheid en verdriet heffen elkaar op en dat is heilzaam wanneer je het gevoel hebt teveel van het ene of het andere te ervaren.

Dus, wees boos maar ga ook kijken waarom en werk dan aan de dingen die je verdriet doen en wees verdrietig en kijk waarom je niet boos durft te zijn.

Je gaat de emotie als minder krachtig ervaren en zo je sneller terug beter voelen.