Multitasken hand in hand met burnout?

We willen altijd veel tegelijkertig doen maar si dit verstandig?

Gedragswetenschappers van de Warwick Business School hebben onderzoek gedaan naar hoe het brein functioneert wanneer het 2 dingen tegelijk moet doen. Conclusie is dat de hersenactiviteit bij multitasken steeds van het ene naar het andere moet switchen wat een zeer vermoeiende bezigheid is.
Wanneer we geen inspanning hoeven te doen om een prikkel te herkennen kunnen we makkelijker dingen combineren zoals bv koken en naar muziek luisteren. Wanneer we gaan koken en een gesprek moeten volgen wordt het al wat moeilijker. Ofwel hebben we een stuk gesprek niet gehoord ofwel vergeten we in de pot te roeren :-))

Wanneer er iets gebeurd waarbij we ons moeten concentreren valt de andere prikkel weg. Je zit bv in het verkeer en je moet onverwacht uitwijken. Op dat moment gaat al je aandacht naar het uitwijken en heb je geen aandacht voor wat er op de radio gezegd wordt.

Een conclusie die we zeker kunnen maken is dat we niet productiever, doeltreffender of sneller zijn wanneer we gelijktijdig taken uitvoeren. Uit onderzoek weten we dat bij multitasking en moeilijke opdrachten meer fouten worden gemaakt. We moeten elke keer terug de concentratie hernemen wat voor ons brein een enorme inspanning vraagt. Hoe meer deze situaties voorkomen en hoe meer het brein die belasting kent hoe zwakker de concentratie wordt.

Verlies van concentratie leidt tot ongerustheid, oververmoeidheid en geeft extra stress en zo beland je stilaan in de burnout.

Samenvatting:

– Multitasken lijkt efficiënt maar is dat in werkelijkheid niet.

– Multitasken kan leiden tot burnout omdat je nooit met je volle concentratie aan 1 ding bezig kan zijn.

Vrouwen, hou je niet vast aan het idee dat je ‘moet kunnen’ multitasken. Dat is een fabeltje dat je duur te staan kan komen.