Zijn vrouwen gevoeliger voor burnout dan mannen?

Vrouwen zijn inderdaad kwetsbaarder dan mannen omdat ze dikwijls nog andere rollen opnemen. Het zijn rollen die elkaar overlappen waardoor ze moeten schipperen en moeten switchen van de ene rol in de andere. 

Vrouwen met kinderen zitten ook vaak in de zorgrol en ook de praktische kant van de huishoudrol mag niet onderschat worden. 

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen bijna dubbel zoveel stress ervaren dan mannen. Dat betekent niet dat er bij vrouwen dubbel zoveel burnout voorkomt. Vrouwen zijn vaak ook meer empathisch waardoor ze de klachten en zorgen van anderen vaak overnemen. Ook op hormonaal niveau is er een verschil. Testosteron bij mannen geeft een zekere bescherming tegen aanvallen en conflicten waardoor mannen zich sneller zullen afreageren. Het vrouwelijke hormoon oxytocine is meer een bindingshormoon en een tekort daarvan geeft invloed op de rest van de hormonenhuishouding bij de vrouw. 

De impact van een gezin runnen mag niet onderschat worden. De nieuwe man is vaak evenzeer betrokken in het huishouden maar de regie ervan ligt meestal nog bij de vrouw. Ze kan of wil soms ook de controle daarover niet afgeven en die controle of haar perfectionisme zijn dan ook weer mooie broedhaarden voor burnout. 

Men beweert ook dat vrouwen multitaskers zijn en onderzoek wijst uit dat multitasken je 40% minder efficiënt maakt dan wanneer je singletaskt. 

Minder multitasken en je brein focussen op het ‘ hier aanwezig zijn’, betere zelfzorg, minder zorgen van anderen willen oplossen, leren delegeren, ‘nee’ leren zeggen en elke dag de positieve zaken van het leven zien zijn essentiële zaken om een burnout te voorkomen