Wat is cognitieve therapie?

Cognitief is het denken

Wat is cognitieve therapie?

Het woord cognitie betekent gedachte. We leven vanuit onze gedachten. Gedachten, emotie en gedrag zijn steeds met elkaar verbonden. Als je een negatieve gedachte hebt gaat dat zeker zijn gevolg geven aan je emotie en gedrag.

Een vriend van me zei dat mijn collega’s me sullig vinden (gedachte). Ik word daar boos (emotie) van en zal ze volgende keer eens goed op hun plaats zetten (gedrag)”

Dit is een mooi voorbeeld van hoe gedrag door gedachten beïnvloed wordt.

Cognitieve therapie is een kortdurende, oplossingsgerichte therapie die kan toegepast worden op verschillende gebieden:

  • Vermindering van angst en paniek

  • Verminderen van depressieve gedachten

  • Stimuleren van positieve gedachten

  • Vergroten van zelfvertrouwen

  • Realistisch kijken naar situatie

 

Bij cognitieve therapie is er een actieve interactie tussen de client en mezelf. We gaan samen op zoek naar blokkages en manieren om deze blokkages te verhelpen. Er wordt advies en richtlijnen gegeven. Meestal maken we ook gebruik van taken die thuis kunnen voorbereid worden zodat er tijdens het gesprek doelgericht gewerkt kan worden.

Wat is dan aandachtsgerichte cognitieve therapie?

Het is een combinatie van cognitieve therapie en Mindfulnesstechnieken. We besteden aandacht aan acceptatie en loslaten waardoor de rust in ons hoofd terugkomt.